1. Thanh toán bằng tiền mặt (COD)

Khách hàng sẽ thanh toán tiền sau khi nhận được hàng. Với hình thức thanh toán này, Qúy khách hàng trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng. Chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt cho hầu hết các đơn hàng trên cả nước.

2. Thanh toán trực tuyến (Visa, Mastercard, ATM)

Trong quá trình đặt hàng, quý khách chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng Visa/Mastercard/ATM, quý khách sẽ được chuyển đến cổng thanh toán trực tuyến để thanh toán. Đối với khách hàng thanh toán bằng thể ATM, bắt buộc thẻ của quý khách phải sử dụng Internet Banking mới có thể thức hiện được phương thức thanh toán này.